ACİL DURUM PLANI

Acil durum, işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek veya işyerini dışarıdan etkileyebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme, salgın hastalık, radyoaktif sızıntı, sabotaj ve doğal afet gibi ivedilikle müdahale gerektiren olayları ifade eder.

Başlıca Acil Durumlar

 • Yangın, parlama, patlama
 • Kimyasal dökülme ve sızmaları
 • Yardımcı tesislerdeki acil durumlar (Tehlikeli sıvı kimyasallar, depo, arıtma tesisi, kazan dairesi, vb)
 • Doğal Afetler
  • Deprem
  • Yangın
  • Sel
 • Yaralanma ve kazalar
 • Sabotaj
 • Savaş hali, radyoaktif ve nükleer serpinti/sızıntı
 • Biyolojik yayılım
 • Zehirlenme
 • Salgın hastalıklar

İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlar; yapılan işin niteliği, kullanılan malzemeler, işyerlerindeki risk faktörleri, işyerinin konumu gibi çeşitli etmenlere göre farklılıklar arz etmektedir.

Acil Durum Planı

Acil durum planı, işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler ile uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı ifade eder.

Acil Durum Planı Oluşturma, İzleme ve Ölçme Aşamaları

 • Acil Durum Yönetimi ve Ekiplerinin Oluşturulması
  • Acil Durum Yöneticilerinin Belirlenmesi
  • Acil Durum Ekiplerinin Belirlenmesi
  • Acil Durum Yönetimi ve Ekiplerinin Hiyerarşisi
  • Ekiplerin Eğitimi
 • Acil Durum Planının Hazırlanması
  • İç Kaynaklı Acil Durumların Belirlenmesi
  • Dış Kaynaklı Acil Durumların Belirlenmesi
  • Mevcut Hazırlığın İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
  • Acil Durum İşleyişinin Belirlenmesi
  • KKD ve Acil Durum Ekipmanlarının Belirlenmesi
  • Acil Durum Planının Oluşturulması
  • İmza Süreci ve Saklanması
 • Acil Durum Tatbikatı ve Raporu
  • Tatbikatın Kapsamının Belirlenmesi
  • Senaryo Oluşturulması
  • Tatbikatın Gerçekleştirilmesi
  • Tatbikat Bulguları
  • Ölçüm Sonuçlarının ve İzlemlerin İşlenmesi
 • Tatbikat Sonucuna Göre Gözden Geçirme

Leave feedback about this

 • Rating
X