SOLUNUM YOLU TIKANIKLIKLARINDA İLKYARDIM

Sık karşılaşılan sağlık acillerinden birisi de solunum yolu tıkanıklıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. Sıklıkla yiyecek benzeri yabancı cisimlerin havanın geçmesine engel…

ACİL DURUM PLANI

Acil durum, işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek veya işyerini dışarıdan etkileyebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım,…

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi Ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün…

AFETE HAZIRLIK REHBERİ

Acil Durum ve Afet Nedir? Acil durum, can kaybı, yaralanma, yapısal ve yapısal olmayan fiziksel hasarlar, çevresel zararlara neden olan,…

PORTÖR MUAYENESİ

Ülkemizde gıda üretim ve perakende işyerleri başta olmak üzere, çeşitli sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinde çalışanların yaptırmak zorunda oldukları portör muayeneleri,…

X