MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi

Ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, paydaşların sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı sistemdir.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu

Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, ulusal yeterliliklere göre ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş, tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlardır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen ve sınavlarda başarılı olanlara verilen belgeler MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleridir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler

Mesleki Yeterlilik Kurumu, çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ ile belirlemektedir. Tebliğler sürekli yayınlanmakta ve belge zorunluluğu kapsamındaki meslekler listesi genişletilmektedir.

Belge zorunluluğu kapsamındaki meslekler listesinin güncel haline Mesleki Yeterlilik Kurum Web Portalından ve aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1

Leave feedback about this

  • Rating
X